Eerste twee IdeeCafé’s een feit

Op dinsdag 20 november en 4 december hebben de eerste twee IdeeCafé’s plaatsgevonden in de Duurzaamheidsfabriek op het leerpark in Dordrecht. Het IdeeCafe is een initiatief van de Maritieme Campus, een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs, overheid en kennisinstellingen uit de Zuidvleugel. De gezamenlijke ambitie is om de innovatiekracht van de maritieme sector in de brede regio te versterken en te zorgen voor voldoende technisch talent. IdeeCafe’s zijn bijeenkomsten waarin (mkb-)ondernemers ideeën uitwisselen en kennis delen. Hierdoor kan een pril idee uitgroeien tot een kansrijk concept.

De eerste twee IdeeCafe’s stonden onder leiding van Dominique Bronzwaer, Directeur Integraal Ondernemen Drechtsteden en Harald Feijth, Syntens Innovatie Centrum. Er kwamen gemiddeld zo’n 22 deelnemers op af. Allen representeerde zij diverse maritieme bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties als de gemeente Dordrecht en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Het derde café wordt eind dit jaar, 20 december, nog gehouden en georganiseerd door PMI.

Verloop IdeeCafe’s
Het eerste IdeeCafé droeg de naam ‘Stevelductie’. Dominique Bronzwaer benadrukte na het welkom heten in het kort het ontstaan en het bestaansrecht van de maritieme Campus met haar initiatiefnemers en haar doelen. Duidelijk werd de noodzaak om verbindingen te leggen en samen te werken om tot innovaties te komen.
Ter illustratie werd een korte videofilm getoond over een oorspronkelijk in de maritieme sector opererend bedrijf, dat in een Innovatie Prestatie Contract (2011) door samen te werken en verbindingen te leggen is gekomen tot een zeer succesvolle innovatie.

De heer Aad van den Ende, initiator en bedenker van het concept van het Stevelduct, vervolgde de bijeenkomst en liet toehoorders kennismaken met het begrip Stevelductie. Het Stevelduct is geïnspireerd op een samenvoeging van twee in onbruik geraakte technieken, te weten die van het aquaduct en die van het stevelen. Het Stevelduct moet een emissieloos alternatief vormen voor de reeds bestaande modaliteiten over land en binnenwater op de route Maasvlakte 2 tot Duisburg.

Na een inspirerende toelichting (ook te zien op youtube) was het aan de toehoorders de beurt om mee te denken over het doel van de bijeenkomst, de realisatie van een prototype van het stevelduct.

Onder het genot van een drankje werd vervolgens onderling en vanuit diverse disciplines gediscussieerd over de (on)mogelijkheden van het idee. Technisch en theoretisch is het meer dan interessant maar is het economisch haalbaar en wat zullen de maatschappelijke kosten zijn? Wie zijn de belanghebbenden en aan welke schaal wordt gedacht voor het prototype? Welke subsidiemogelijkheden bestaan er en is de geconstateerde vraag ook nog na 20 jaar reëel? De aanwezige ondernemers hebben unaniem aangegeven mee te willen helpen zoeken naar stakeholders om de eerste stap te maken in de realisatie van een prototype.

Op 19 februari staat een vervolgbijeenkomst gepland over het onderwerp Stevelductie.

In het IdeeCafé op 4 december met als thema Business Innooovatie, vertelt John Heijblom, Directeur Travel Vision, over zijn succesvolle business innovatie, hoe hij in samenwerking met anderen en in stappen van idee tot succes is gekomen. Stefan Morssink van Syntens heeft de genomen stappen van Heijblom naast een door Syntens ontwikkeld theoretisch model gelegd, de Klant-Ervaringscircel, wat in een verhelderend verhaal resulteerde.

Aan het eind van de middag was iedereen het eens over de conclusie. Je kan het Ei van Columbus hebben ontdekt maar daarmee ben je er nog niet. Het business model bepaalt doorgaans het succes van het idee. Dit werd door Heijblom nog eens bevestigd vanuit zijn recente ervaring met business innovatie.

Het sleutelwoord ‘klantwaarde’ is een rode draad in het business model zegt Stefan Morssink. De totale waarde van het idee wordt niet alleen bepaald door functionaliteiten en economische waarde maar zeker ook door emotionele en sociale waarde. Dat is tevens de boodschap voor het MKB van deze middag; als je business wilt innoveren zul je moeten blijven ontdekken, organiseren en ontwikkelen en je de vraag stellen waar je waarde creëert.

Een geanimeerde borrel met aansluitend buffet in het restaurant van het Leerpark besloot de beide succesvolle IdeeCafé’s. Er blijkt bij de deelnemende ondernemers een duidelijke behoefte tot het delen van kennis, het uitwisselen van ideeën en een behoefte aan een vervolg op de Café’s. De Cafe’s geven hiermee een impuls aan de regionale maritieme innovatiekracht.

Op 20 december vindt het derde IdeeCafé plaats in de Innovation Dock van de RDM Campus in Rotterdam met als thema ‘Slimme en Schone Maritieme Techniek’.

Meer… Integraal Ondernemen Drechtsteden  

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Jan 2018 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tentoonstelling over Abel Tasman 

Precies 375 jaar geleden vertrok Lutjegaster Abel Tasman vanuit Batavia met twee schepen – De Heemskerck en de Zeehaen – en 110 man aan boord richting het onbekende Zuidland. Een reis die enorme ontdekkingen op zou leveren, waaronder het gebied dat later Tasmanië zou worden genoemd. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van 25 november t/m 18 februari de tentoonstelling ‘Abel Tasman – Welkom aan boord!’ te zien. In de tentoonstelling wordt er terug gekeken op deze reis en wordt het leven aan boord getoond aan de hand van drie vertellers.

De ontdekkingsreizen van de Nederlanders in de 17e eeuw betekenden een grote aanslag op Portugal en Spanje die de zeehandel in handen hadden. Ook Abel Tasman werd door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) erop uitgezonden om het  onbekende Zuidland te openen voor handel. Hij ontdekte op zijn reizen tussen 1642 en 1644 Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu en bracht grote delen van Australië in kaart. In ‘Abel Tasman –Welkom aan boord!’ laten drie vertellers de bezoeker kennismaken met Abel Tasmans scheepsreis met De Heemskerck. Scheepstimmerman Jacobs, navigator Visscher en barbier Haelbos vertellen over het doel van de expeditie, de verkenning van de kust en plaatsbepaling als navigator en het leven aan boord en ontmoetingen met eilandbewoners.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert de komende jaren van maritiem museum naar het historisch museum van Groningen.

 

read more >

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >

Maritieme vacatures>

Bunker Surveyor

Bunker Surveyor

MCE Marine Surveyors B.V.

lees meer →