Duurzaamheid in de kranenwereld

Kostenefficiëntie en duurzaamheid, twee onderwerpen waar in de offshore en maritieme industrie veel over gesproken wordt. Er zijn veel ontwikkelingen en innovaties gaande op dit gebied.

Nederland groen licht voor export schelpdieren naar China

Nederland heeft groen licht voor de export van mesheften (of ‘scheermesjes’) naar China. Dat is het resultaat van ...

lees meer →

Jaaroverzicht Rijkswaterstaat in het Waddengebied 2016

Rijkswaterstaat heeft het jaaroverzicht ‘Rijkswaterstaat in het Waddengebied’ op 8 maart gepubliceerd. ...

lees meer →

Rabobank financiert gaswinning op Wadden niet

De Rabobank maakte op 3 februari bekend dat zij niet direct de winning van aardgas zullen financieren in de ...

lees meer →

Onbemand vliegtuig van RWS inspecteert boven Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft afgelopen dinsdag voor het eerst een test gedaan boven de Waddenzee met een onbemand ...

lees meer →

Waddenzee 7 jaar Werelderfgoed

Zaterdag 26 juni is de Nederlandse Waddenzee 7 jaar een officieel Unesco Werelderfgoed. De Waddenvereniging ...

lees meer →

Geen olie meer in Waddenzee, haven Oudeschild open

De haven van Oudeschild is sinds woensdagmiddag weer open voor de scheepvaart, zo meldt RTV ...

lees meer →

Samen slimmer meten in de Waddenzee

Beheerders en bedrijven monitoren de Waddenzee om gegevens in te winnen voor hun beheertaken. Voor een betere ...

lees meer →

Sneller boete voor te hard varen op Waddenzee

Schippers die op de Waddenzee te snel varen, zullen sneller worden beboet.  Minister Melanie Schultz van Haegen ...

lees meer →

Langjarige afspraken over een beheerste ...

Het had wat voeten in de aarde maar na een traject van twee jaar onderhandelen kon vandaag het bericht naar buiten ...

lees meer →

Garnalenvissers willen in beschermd gebied in Zeeland vissen

Garnalenvissers uit het noorden van het land hebben vergunning aangevraagd om in alle beschermde delen van de ...

lees meer →

Actieplan vaarrecreatie waddenzee 2014

Het Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 – 2018 is het gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen het ...

lees meer →

Bekijk de Waddenzee door het National Geographic kader

In 2009 is Stichting Werelderfgoed.nl begonnen met het project Dag van de Aarde, waarbij unieke landschappen door ...

lees meer →

Plan zoutwinning Waddenzee deugt niet

De vergunningaanvraag voor het winnen van zout onder de Waddenzee deugt niet. Dat stellen Natuurmonumenten, ...

lees meer →

Ook nog een boortoren erbij?

De Waddenvereniging heeft deze week samen met Natuurmonumenten een zienswijze ingediend over de plannen voor ...

lees meer →

Zaadvisserij start op 7 mei

Dinsdag 7 mei start de voorjaarsvisserij op mosselzaad in de Waddenzee. In de praktijk komt het er op neer dat ...

lees meer →

Meer inzicht in de gevolgen van de productie van ...

Mosselzaadvisserij heeft gevolgen voor de onderwater natuurwaarden van de westelijke Waddenzee. De effecten zijn ...

lees meer →

Een nauwkeurig referentievlak voor het Nederlandse kustwater

Het bestuur van Technologiestichting STW heeft vijf nieuwe technisch-wetenschappelijke projecten gehonoreerd, ...

lees meer →

Waddenzee: baggeren veerbootroutes en havens tijdelijk ...

Vanwege de winterse weersomstandigheden heeft Rijkswaterstaat het baggeren van de veerbootroutes en havens in de ...

lees meer →

Spoedreparatie dijk bij Waddenzee

De Lauwersmeerdijk tussen Friesland en Groningen wordt met spoed versterkt omdat er een zwakke plek is ontdekt. ...

lees meer →

Pulsvisserij op de Waddenzee

Sinds kort vissen een drietal garnalenkotters met een nieuwe techniek op garnalen. In navolging van de vissers op ...

lees meer →

Zeeuws mosselzaad naar de Waddenzee

In april vindt een aantal transporten plaats van mosselzaad dat vanaf 43 Zeeuwse kweekpercelen zal worden ...

lees meer →