TransitieCoalitie wil snel om tafel voor Energieakkoord 2.0

“Dit regeerakkoord is terecht ambitieus en toekomstgericht inzake de klimaatafspraken van Parijs:

  • De TransitieCoalitie steunt het ambitieniveau van 49% CO₂-reductie in 2030.
  • Het is goed dat het nieuwe kabinet de hoofdlijnen van de afspraken uit het Regeerakkoord gaat verankeren in een Klimaatwet, zodat meerjarig duidelijkheid ontstaat.
  • De TransitieCoalitie is van mening dat de mooie klimaatdoelen alleen haalbaar zijn als er een wenkend perspectief wordt geboden aan burgers en bedrijven door het klimaatbeleid te combineren met industrie- en economisch beleid: het werkveld van de kersverse minister van Economische Zaken en Klimaat.
  • Wij gaan graag voortvarend aan de slag met het nieuwe Energieakkoord en roepen de minister van Economische Zaken en Klimaat op hierin het voortouw te nemen”,
    aldus Ron Wit (Eneco) namens de TransitieCoalitie, een groep van circa 65 toonaangevende bedrijven in Nederland die de energietransitie willen versnellen en benutten voor economische vernieuwing.

De bedrijven willen bij het opzetten van het nieuwe Energieakkoord de succesvolle aanpak van wind-op-zee ook vertalen naar andere sectoren.

Belangrijke succesfactoren van wind-op-zee zijn de afspraken tussen overheid en bedrijfsleven en een overheid die een stelselmatig langjarig beleid voert én faciliteert met op de sector toegesneden beleidsinstrumenten. Deze aanpak stimuleert bedrijven tot innovaties, leidt tot versnelling van de transitie, dalende kosten en nieuwe banen.

De kern van een nieuw Energieakkoord kan gevormd worden door tenminste 10 programma’s voor verschillende sectoren op te zetten waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wederzijds bindende afspraken met elkaar maken. Voorbeelden zijn ‘verkoop uitsluitend emissieloze personenauto’s vanaf 2030’, ‘klimaatneutraal wonen’, ‘duurzame staalsector’, ‘waterstofeconomie’, ‘CO₂-vrije elektriciteitssector’, ‘aardwarmte’ en ‘wind-op-zee gecombineerd met elektrificatie van de industrie’. Bij elk van deze programma’s worden de direct betrokken partijen uitgenodigd afspraken te maken over doel, planning, middelen en uitvoering. Zo worden ambitieuze klimaatdoelen bereikbaar en de economie versterkt.

De Transitiecoalitie nodigt het nieuwe kabinet, overheden en maatschappelijke organisaties uit om snel met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van een nieuw Klimaat- en Energieakkoord met mogelijke programma’s. Ambitie moet zijn om deze medio 2018 vast te stellen.

De bedrijven verenigd in de TransitieCoalitie zijn ervan overtuigd dat het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs alleen slagen met een aanpak die burgers en bedrijven inspireert, mobiliseert en verbindt. Er zijn radicale vernieuwingen nodig, dat vergt over een lange periode betrokkenheid en draagvlak. Daar draagt een gecombineerde aanpak van het terugdringen van de CO₂-uitstoot en het gelijktijdig zorgen voor economische vernieuwing en nieuwe banen effectief aan bij. Kortom: klimaatbeleid moet ook economisch, energie- en industriebeleid zijn. Vandaar dat de TransitieCoalitie ook content is met de combinatie van Economische Zaken en Klimaat.

De TransitieCoalitie is een jaar geleden opgezet omdat een aantal toonaangevende bedrijven vindt dat Nederland vaart moet maken met de energietransitie. Dat leidde in oktober 2016 tot een pleidooi voor versnelling van de energietransitie door 1) een klimaatwet, 2) een minister voor klimaat, economische zaken en energie, 3) een borgingsmechanisme dat moet zorgen voor continuïteit over kabinetten heen, en 4) creatieve wegen om de energietransitie te financieren. Het nu uitgebrachte pleidooi voor een programmatische aanpak van de energietransitie is daarop een vervolg.

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Nov 2017 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >