Rijkswaterstaat financiert herstel van buitendijkse gebieden

Terschelling. Foto: Pixabay.

Rijkswaterstaat heeft het besluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. Kwelders zijn buitendijkse gebieden die door opslibbing begroeid raken. Door de variatie van dynamiek komen er verschillende soorten planten en dieren voor en hebben kwelders belangrijke ecologische functies als broedlocatie, hoogwatervluchtplaats en kraamkamer voor vissen. Het herstelproject richt zich op de kwelderrestanten van de Strieperkwelder en de Keag ten oosten van de Keagdam. 

De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de toekenning van de financiering van 800.000 euro start de voorbereiding van het kwelderherstel.

De kwelders verdwijnen langzaam door erosie
Het kwelderlandschap ten zuiden van Terschelling is onderdeel van een bijzonder waddenlandschap met grote waarde voor natuur en landschap. Deze kwelders leiden al jaren aan erosie, waardoor de kwelders langzaam verdwijnen. Rijkswaterstaat wil, in samenwerking met een aantal andere partijen, door de aanleg van kwelderwerken een deel van het kwelderlandschap herstellen. Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat: ‘Rijkswaterstaat wil met dit project leren door te doen. Door het innovatieve ontwerp van de kwelderstructuren, beogen we om kwelders met dynamische natuur- en landschapsvorming tot ontwikkeling te laten komen. Als beheerder van de Waddenzee onderzoeken we hoe de morfologische en vegetatieontwikkeling in het watersysteem zal verlopen. We versterken met dit unieke project onze kennis voor beheer van dit prachtige gebied.’

Expertsessie heeft geleid tot aanpassingen van het ontwerp
Om meerwaarde van natuur zo goed mogelijk in te schatten, heeft Rijkswaterstaat recent een expertsessie gehouden met experts op gebied van vogels, vegetatie en kwelders. Uitkomsten hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp. Aanleg van de kwelders komt nu in ondiepe delen waar opslibbing en vegetatie-ontwikkeling te verwachten is.

De komende periode zullen vergunningaanvragen gedaan worden en start de projectvoorbereiding. Daarnaast zullen er verschillende momenten zijn voor overleg met de omgeving.

Project kwelderherstel
Het project is een samenwerking van de Gemeente Terschelling, provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Sense of Place en Rijkswaterstaat. Het project kwelderherstel Terschelling is een maatregel van Kader Richtlijn Water (KRW).

Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad
Het project is een mooi voorbeeld van hoe natuur, landschap en cultuur samen kunnen gaan via een integrale aanpak van aanleg en beheer. Het is de bedoeling dat in 2018 de schep de grond in gaat, zodat de eerste resultaten van de kwelder te zien zijn tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018.

Provincie Fryslân neemt hierbij de voortrekkersrol. Het project draagt bij aan versterken van natuurwaarden van de Waddenzee en het project kan 1 van de projecten van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 worden.

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Nov 2017 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >