Rijkswaterstaat financiert herstel van buitendijkse gebieden

Terschelling. Foto: Pixabay.

Rijkswaterstaat heeft het besluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. Kwelders zijn buitendijkse gebieden die door opslibbing begroeid raken. Door de variatie van dynamiek komen er verschillende soorten planten en dieren voor en hebben kwelders belangrijke ecologische functies als broedlocatie, hoogwatervluchtplaats en kraamkamer voor vissen. Het herstelproject richt zich op de kwelderrestanten van de Strieperkwelder en de Keag ten oosten van de Keagdam. 

De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de toekenning van de financiering van 800.000 euro start de voorbereiding van het kwelderherstel.

De kwelders verdwijnen langzaam door erosie
Het kwelderlandschap ten zuiden van Terschelling is onderdeel van een bijzonder waddenlandschap met grote waarde voor natuur en landschap. Deze kwelders leiden al jaren aan erosie, waardoor de kwelders langzaam verdwijnen. Rijkswaterstaat wil, in samenwerking met een aantal andere partijen, door de aanleg van kwelderwerken een deel van het kwelderlandschap herstellen. Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat: ‘Rijkswaterstaat wil met dit project leren door te doen. Door het innovatieve ontwerp van de kwelderstructuren, beogen we om kwelders met dynamische natuur- en landschapsvorming tot ontwikkeling te laten komen. Als beheerder van de Waddenzee onderzoeken we hoe de morfologische en vegetatieontwikkeling in het watersysteem zal verlopen. We versterken met dit unieke project onze kennis voor beheer van dit prachtige gebied.’

Expertsessie heeft geleid tot aanpassingen van het ontwerp
Om meerwaarde van natuur zo goed mogelijk in te schatten, heeft Rijkswaterstaat recent een expertsessie gehouden met experts op gebied van vogels, vegetatie en kwelders. Uitkomsten hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp. Aanleg van de kwelders komt nu in ondiepe delen waar opslibbing en vegetatie-ontwikkeling te verwachten is.

De komende periode zullen vergunningaanvragen gedaan worden en start de projectvoorbereiding. Daarnaast zullen er verschillende momenten zijn voor overleg met de omgeving.

Project kwelderherstel
Het project is een samenwerking van de Gemeente Terschelling, provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Sense of Place en Rijkswaterstaat. Het project kwelderherstel Terschelling is een maatregel van Kader Richtlijn Water (KRW).

Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad
Het project is een mooi voorbeeld van hoe natuur, landschap en cultuur samen kunnen gaan via een integrale aanpak van aanleg en beheer. Het is de bedoeling dat in 2018 de schep de grond in gaat, zodat de eerste resultaten van de kwelder te zien zijn tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018.

Provincie Fryslân neemt hierbij de voortrekkersrol. Het project draagt bij aan versterken van natuurwaarden van de Waddenzee en het project kan 1 van de projecten van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 worden.

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Sep 2017 >>
MTWTFSS
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Rondje Landtong Rozenburg op 30 september

In het hart van het havengebied ligt de Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. De Landtong herbergt een prachtig natuurgebied, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen en dan weer een kudde Schotse hooglanders. Zaterdag 30 september heb je de unieke mogelijkheid dit bijzondere gebied zowel vanaf het land als vanaf […]

read more >

Offshore WIND Conference 9 en 10 oktober RAI

OWC 2017 richt zich op de kansen in de offshore windsector voor de komende 10 jaar en verder daarna. Wat zullen de komende tenders de supply chain op korte en lange termijn bieden? Wat zijn de trends en kansen na 2023? Ook andere onderwerpen worden besproken, zoals kostenreductie, innovaties, subsidie en samenwerking met de olie- […]

read more >

Offshore Energy Exhibition & Conference 2017

Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) is Europe’s leading offshore energy event. It is unique in bringing together the oil & gas, offshore wind and marine energy industry. With the industry in transition OEEC offers offshore energy professionals the ideal meeting place to network, discuss and learn about the future of energy.

read more >