Ontwerpplan Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk ter inzage

Moerdijkbrug over Hollands Diep. Foto: Rijkswaterstaat.

Tot en met 9 augustus liggen het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorend ontwerp Milieueffectrapport (MER) ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’ ter inzage. Het is de volgende stap op weg naar een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. In het herziene bestemmingsplan ligt de nadruk op veiligheid. Tegelijkertijd maakt het gewenste ontwikkelingen op het terrein mogelijk, met de havenstrategie als basis.

 

De belangrijkste pijlers uit het herziene bestemmingsplan

  1. De planologische ‘stolp’ over het terrein wordt verstevigd zodat de huidige begrenzing van zones voor bijvoorbeeld geluid, risico’s en geur gehandhaafd blijft.
  2. Duurzaam goederenvervoer per spoor of buisleiding krijgt ook de ruimte.
  3. Veiligheid staat voorop. Alle risico’s in het gebied zijn volgens de voorgeschreven rekenmethodieken opnieuw in beeld gebracht en hiermee zijn ruimtelijke keuzes gemaakt. Door deze keuzes worden de risico’s voor de omgeving verkleind en lopen minder mensen op en buiten het terrein risico.
    Deze keuzes bestaan uit:
  • Uitbreiding van risicovolle activiteiten van bestaande bedrijven wordt begrensd; bestaande bedrijven blijven gehandhaafd op de huidige locatie;
  • Het clusteren van nieuwe risicovolle activiteiten op een beperkt deel van het terrein en het zoveel mogelijk uitsluiten van nieuwe risicovolle activiteiten op de rest van het terrein;
  • De bedrijven binnen het cluster voor risicovolle activiteiten moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten en er worden voorzieningen getroffen voor de verbetering van de zelfredzaamheid in het gebied;
  • Alleen op de Plaza worden nog nieuwe ‘kwetsbare objecten’ toegestaan. Dit zijn gebouwen waar veel mensen op een relatief klein oppervlak werken, zoals kantoren.

Elke 10 jaar bestemmingsplan actualiseren
Gemeenten zijn verplicht om een bestemmingsplan elke 10 jaar te actualiseren. Het nieuwe bestemmingsplan wordt behalve geactualiseerd ook aangepast op nieuwe wet- en regelgeving.

Het ter inzage leggen van de ontwerpen betekent dat iedereen een zienswijze kan indienen. Iedereen kan het ontwerp inzien op maandag 10 juli a.s. tussen 16.00 uur en 18.00 uur op het kantoor van het Havenbedrijf, Plaza 3.  Daar is ook de mogelijkheid om een persoonlijke toelichting te krijgen.

 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Sep 2017 >>
MTWTFSS
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Rondje Landtong Rozenburg op 30 september

In het hart van het havengebied ligt de Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. De Landtong herbergt een prachtig natuurgebied, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen en dan weer een kudde Schotse hooglanders. Zaterdag 30 september heb je de unieke mogelijkheid dit bijzondere gebied zowel vanaf het land als vanaf […]

read more >

Offshore WIND Conference 9 en 10 oktober RAI

OWC 2017 richt zich op de kansen in de offshore windsector voor de komende 10 jaar en verder daarna. Wat zullen de komende tenders de supply chain op korte en lange termijn bieden? Wat zijn de trends en kansen na 2023? Ook andere onderwerpen worden besproken, zoals kostenreductie, innovaties, subsidie en samenwerking met de olie- […]

read more >

Offshore Energy Exhibition & Conference 2017

Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) is Europe’s leading offshore energy event. It is unique in bringing together the oil & gas, offshore wind and marine energy industry. With the industry in transition OEEC offers offshore energy professionals the ideal meeting place to network, discuss and learn about the future of energy.

read more >