Ontwerpplan Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk ter inzage

Moerdijkbrug over Hollands Diep. Foto: Rijkswaterstaat.

Tot en met 9 augustus liggen het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorend ontwerp Milieueffectrapport (MER) ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’ ter inzage. Het is de volgende stap op weg naar een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. In het herziene bestemmingsplan ligt de nadruk op veiligheid. Tegelijkertijd maakt het gewenste ontwikkelingen op het terrein mogelijk, met de havenstrategie als basis.

 

De belangrijkste pijlers uit het herziene bestemmingsplan

  1. De planologische ‘stolp’ over het terrein wordt verstevigd zodat de huidige begrenzing van zones voor bijvoorbeeld geluid, risico’s en geur gehandhaafd blijft.
  2. Duurzaam goederenvervoer per spoor of buisleiding krijgt ook de ruimte.
  3. Veiligheid staat voorop. Alle risico’s in het gebied zijn volgens de voorgeschreven rekenmethodieken opnieuw in beeld gebracht en hiermee zijn ruimtelijke keuzes gemaakt. Door deze keuzes worden de risico’s voor de omgeving verkleind en lopen minder mensen op en buiten het terrein risico.
    Deze keuzes bestaan uit:
  • Uitbreiding van risicovolle activiteiten van bestaande bedrijven wordt begrensd; bestaande bedrijven blijven gehandhaafd op de huidige locatie;
  • Het clusteren van nieuwe risicovolle activiteiten op een beperkt deel van het terrein en het zoveel mogelijk uitsluiten van nieuwe risicovolle activiteiten op de rest van het terrein;
  • De bedrijven binnen het cluster voor risicovolle activiteiten moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten en er worden voorzieningen getroffen voor de verbetering van de zelfredzaamheid in het gebied;
  • Alleen op de Plaza worden nog nieuwe ‘kwetsbare objecten’ toegestaan. Dit zijn gebouwen waar veel mensen op een relatief klein oppervlak werken, zoals kantoren.

Elke 10 jaar bestemmingsplan actualiseren
Gemeenten zijn verplicht om een bestemmingsplan elke 10 jaar te actualiseren. Het nieuwe bestemmingsplan wordt behalve geactualiseerd ook aangepast op nieuwe wet- en regelgeving.

Het ter inzage leggen van de ontwerpen betekent dat iedereen een zienswijze kan indienen. Iedereen kan het ontwerp inzien op maandag 10 juli a.s. tussen 16.00 uur en 18.00 uur op het kantoor van het Havenbedrijf, Plaza 3.  Daar is ook de mogelijkheid om een persoonlijke toelichting te krijgen.

 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Nov 2017 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >