Onderzoek naar invloed van zand opspuiten langs de kust

Zand opspuiten voor de Nederlandse kust. Foto: RWS, Aeroview

Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties doen de komende 6 jaar onderzoek naar wat voor invloed het opspuiten van zand ter bescherming van de Nederlandse kust op de natuur heeft. Op 3 november hebben de partijen een convenant getekend. Jaarlijks bekijken de organisaties of en hoe de bevindingen kunnen worden toegepast om kustbescherming en natuurontwikkeling beter te combineren.

Van 2009 tot en met 2015 deden Rijkswaterstaat, stichting Duinbehoud, stichting De Noordzee, de Vogelbescherming en de Waddenvereniging al onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op bodemdieren, vissen en kustvogels en het effect van zandverstuiving op de flora en fauna in de duinen. Deze samenwerking wordt nu voortgezet en versterkt met de natuurorganisaties en waterbedrijven die de duingebieden langs de Nederlandse kust beheren; LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dunea, PWN en Waternet.

Vooroever, duin en Wadden
Het meeste zand wordt vlak voor de kust onder water aangebracht, op de zogenoemde vooroever. Daarom ligt het accent bij het onderzoek in de komende jaren op het effect van deze vooroeversuppleties op bodemdieren en vissen en hun leefgebied langs de hele Nederlandse kust. Zandsuppleties beïnvloeden bovendien de natuurlijke ontwikkeling van de duinen. Onderzocht wordt hoe daar rekening mee te houden of juist gebruik van te maken om de kwaliteit van de natuur in de duinen te verbeteren. Tot slot wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van suppleties vóór de kust op het bodemleven in de Waddenzee.

Ecosysteem
Door het jaarlijks opspuiten van miljoenen kubieke meters zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn van 1990 op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Rijkswaterstaat houdt bij zandsuppleties al rekening met het broedseizoen en het overwinteringsgebied van kust- en zeevogels en ontziet schelpdierbanken, onder meer een voedselbron voor kustvogels. Het onderzoek van de afgelopen jaren bestond uit literatuurstudies, data-analyses, modelberekeningen, veldonderzoek op Ameland en interviews met beheerders. De uitkomsten geven richting maar bieden nog te weinig kennis om natuurontwikkeling en zandsuppleties in dit belangrijke natuurgebied beter samen te laten gaan. Daarom wordt het onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op het ecosysteem van de kust uitgebreid naar meerdere locaties en wordt ook gekeken naar de effecten op de langere termijn. Het convenant loopt tot en met 2022.

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Sep 2017 >>
MTWTFSS
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Rondje Landtong Rozenburg op 30 september

In het hart van het havengebied ligt de Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. De Landtong herbergt een prachtig natuurgebied, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen en dan weer een kudde Schotse hooglanders. Zaterdag 30 september heb je de unieke mogelijkheid dit bijzondere gebied zowel vanaf het land als vanaf […]

read more >

Offshore WIND Conference 9 en 10 oktober RAI

OWC 2017 richt zich op de kansen in de offshore windsector voor de komende 10 jaar en verder daarna. Wat zullen de komende tenders de supply chain op korte en lange termijn bieden? Wat zijn de trends en kansen na 2023? Ook andere onderwerpen worden besproken, zoals kostenreductie, innovaties, subsidie en samenwerking met de olie- […]

read more >

Offshore Energy Exhibition & Conference 2017

Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) is Europe’s leading offshore energy event. It is unique in bringing together the oil & gas, offshore wind and marine energy industry. With the industry in transition OEEC offers offshore energy professionals the ideal meeting place to network, discuss and learn about the future of energy.

read more >