Overslag Rotterdam 3% gedaald

Halfjaarbericht Havenbedrijf Rotterdam. Calandkanaal. Foto Eric Bakker

Vergeleken met een zeer goed eerste halfjaar 2015 (toename overslag met 6,8%) is de overslag van goederen in Rotterdam in het eerste halfjaar 2016 met 3,0% afgenomen. De daling was het sterkst in het droog massagoed (-9,9%). Hoewel er iets minder nat massagoed werd overgeslagen (-1,1%), is het volume ruwe olie en olieproducten nog steeds op een historisch zeer hoog niveau. 2,3% minder containers (TEU) passeerden de haven. De offshore sector heeft een aantal omvangrijke projecten gerealiseerd, maar lijdt onder de teruggelopen investeringen in de olie- en gaswinning.

• Olie(producten) op hoog niveau gebleven, daling met name bij kolen, ertsen, containers
• Toename marktaandeel 0,3 procentpunt
• Verwachting overslag heel 2016 dicht in de buurt van 2015
• Omzet Havenbedrijf Rotterdam vrijwel gelijk
• Nettoresultaat € 96,6 miljoen; € 26,0 miljoen lager door eenmalige afkoop renteswap

Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg – Le Havre range nam toe van 38,0% in het eerste kwartaal van 2015 tot 38,3% in het eerste kwartaal van 2016. Overall presteert het Rotterdamse havenbedrijfsleven daarmee in de huidige lastige macro-economische omstandigheden goed ten opzichte van dat in de concurrerende havens.

De omzet in de eerste helft van 2016 is € 336,9 miljoen, dat is € 2,0 miljoen lager dan in de eerste helft van 2015. Het zeehavengeld daalde met € 5,8 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door een daling van de overslag. De inkomsten uit contracten zijn gestegen met € 4,5 miljoen. Het netto resultaat in de eerste helft van 2016 is € 96,6 miljoen, in 2015 was dit € 122,5 miljoen. Dit verschil wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een gedeeltelijke afkoop van de renteswap. Hierdoor zijn de financiële lasten in 2016 gestegen met € 29,3 miljoen ten opzichte van 2015 maar zullen de toekomstige rentelasten dalen. Naar verwachting zijn de investeringen voor heel 2016 ongeveer gelijk aan 2015.

“We zitten in een tijdperk van verandering. Er is een energietransitie gaande, de circulaire economie begint steeds meer gestalte te krijgen en de haven wordt steeds meer gedigitaliseerd.”

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex heeft te maken met een grote dynamiek. Het Klimaatakkoord van Parijs, onduidelijkheid over de manier waarop de energietransitie (inter)nationaal vorm krijgt, de gevolgen van een Brexit en opkomend protectionisme, de aanhoudend lage olieprijs, digitalisering van de samenleving, vorming van nieuwe allianties van containerrederijen en dergelijke leiden tot onzekerheid, maar zeker ook tot kansen. De komende jaren zijn naar verwachting twee ontwikkelingen van bijzonder belang voor de haven: de energietransitie en de digitalisering. Op beide terreinen is de haven goed voorbereid om hierin slagen te maken. Juist de omvang van het Rotterdamse energie- en chemiecluster, de grootte van de logistieke stromen en het feit dat hier toonaangevende bedrijven zijn gevestigd, maken dat de uitgangspositie gunstig is. Of het nu gaat om de mogelijkheden voor het vergroten van efficiency, voor biobased productie, voor benutting van overtollige warmte, voor opvang en opslag van CO2 of voor het efficiënter organiseren van logistieke processen door slimme ict-toepassingen. Innovatie is bij veel van deze processen een sleutelbegrip. Het afgelopen halfjaar zijn op het vlak van energietransitie en digitalisering verschillende concrete stappen gezet.

 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Nov 2017 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Tentoonstelling over Abel Tasman 

Precies 375 jaar geleden vertrok Lutjegaster Abel Tasman vanuit Batavia met twee schepen – De Heemskerck en de Zeehaen – en 110 man aan boord richting het onbekende Zuidland. Een reis die enorme ontdekkingen op zou leveren, waaronder het gebied dat later Tasmanië zou worden genoemd. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van 25 november t/m 18 februari de tentoonstelling ‘Abel Tasman – Welkom aan boord!’ te zien. In de tentoonstelling wordt er terug gekeken op deze reis en wordt het leven aan boord getoond aan de hand van drie vertellers.

De ontdekkingsreizen van de Nederlanders in de 17e eeuw betekenden een grote aanslag op Portugal en Spanje die de zeehandel in handen hadden. Ook Abel Tasman werd door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) erop uitgezonden om het  onbekende Zuidland te openen voor handel. Hij ontdekte op zijn reizen tussen 1642 en 1644 Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu en bracht grote delen van Australië in kaart. In ‘Abel Tasman –Welkom aan boord!’ laten drie vertellers de bezoeker kennismaken met Abel Tasmans scheepsreis met De Heemskerck. Scheepstimmerman Jacobs, navigator Visscher en barbier Haelbos vertellen over het doel van de expeditie, de verkenning van de kust en plaatsbepaling als navigator en het leven aan boord en ontmoetingen met eilandbewoners.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert de komende jaren van maritiem museum naar het historisch museum van Groningen.

 

read more >

Themaweekend ‘Stoom’ in Het Scheepvaartmuseum

Tijdens de tentoonstelling ‘Gamechangers |Maritieme innovaties’ organiseert Het Scheepvaartmuseum bijzondere themaweekenden. Op 25 en 26 november komt het thema ‘Stoom’ aan bod. Er is voor iedereen wat te doen. Van een (familie)rondleiding en een lezing tot een kijk- en ontdektocht. De allerkleinsten (3+) kunnen een eigen stoomboot knutselen onder leiding van een gids.

Ook kunnen bezoekers de stoomschepen ‘Adelaar’ en ‘Christiaan Brunings’ bezoeken. Het Scheepvaartmuseum organiseert het themaweekend ‘Stoom’ in samenwerking met het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik. Kijk voor meer informatie op www.hetscheepvaartmuseum.nl/agenda/stoomweekend

read more >

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >