Containeroverslag gedaald in Rotterdamse haven

Calandkanaal Rotterdam Foto: Eric Bakker

De overslag van containers daalde in het eerste kwartaal 3,1% tot 31,0 miljoen ton en 3,9% tot 3,0 miljoen TEU. Groei ontbreekt vooral door de ongunstige economische ontwikkelingen in China, Rusland en Brazilië. Ook zijn minder lege containers afgevoerd naar met name Azië (-14,5%), mede als gevolg van de teruglopende Chinese export. Tegelijkertijd is de handel op de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en Portugal toegenomen. Ook het roll on roll off verkeer naar Groot Brittannië zit nog steeds in de lift (+1,8%; 5,4 miljoen ton). De overslag van overig stukgoed steeg (+6,7%; 1,2 miljoen ton), zodat de totale overslag van het marktsegment breakbulk (roro en overig stukgoed) 2,7% groeide tot 6,6 miljoen ton.

In het eerste kwartaal zijn er ongeveer evenveel goederen overgeslagen als in dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de groei in vooral de ruwe olie en olieproducten stond een vrijwel even grote daling in de overslag van droge bulk en containers. De totale hoeveelheid overgeslagen goederen groeide met 0,2% tot 116,9 miljoen ton.

In het marktsegment nat massagoed werden zowel meer ruwe olie (+2,0%; 26,0 miljoen ton) en meer minerale olieproducten (+7,0%; 24,4 miljoen ton) als meer overig nat massagoed (+2,1%; 7,8 miljoen ton) overgeslagen. De lage olieprijs zorgt voor behoorlijke marges bij de raffinaderijen, veel raffinage en veel handel in olieproducten. In het segment overig nat massagoed werd iets minder MTBE (loodvervanger in benzine) overgeslagen en iets meer biodiesel. Alleen LNG bleef flink achter (-72,6%; 0,1 miljoen ton). Er vond fors minder wederuitvoer van LNG plaats. De verwachting is dat de LNG-overslag zich in de rest van het jaar herstelt. In totaal nam de overslag van nat massagoed 3,3% toe tot 58,4 miljoen ton.

Binnen het droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. De overslag van ijzererts & schroot daalde behoorlijk (-6,1%; 7,8 miljoen ton). Belangrijkste reden is de dumping van Chinees staal op de Europese markt. Het volume kolen dat in Rotterdam overgeslagen werd steeg licht (+2,9%; 7,9 miljoen ton). Belangrijkste reden is de concentratie van de aanvoer van cokeskolen door Thyssenkrupp via Rotterdam. Sluiting van kolencentrales in Nijmegen en Geertruidenberg (Amer 8) en de zeer zachte winter zorgden voor een iets lagere aanvoer van energiekolen. Vermindering van de import van grondstoffen voor de metaalindustrie en de bouw gecombineerd met een daling van de export van vliegas zorgde voor een afname in het segment overig droog massagoed (-18,6%; 2,7 miljoen ton). De overslag van agribulk nam iets toe (+1,2%; 2,5 miljoen ton). Alles bij elkaar daalde de overslag van droog massagoed met 4% tot 21,0 miljoen ton.

 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Nov 2017 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >